اصول ساخت ویلا سنتی

ساخت ویلا سنتی

ساخت ویلا به سبک سنتی از اصول معماری ایرانی گرفته شده است. غالب اصول های ساخت ویلا سنتی از دوران اشکانیان، ساسانیان و … برگرفته شده‌ است.

  • پرهیز کردن از بیهودگی در ساخت ویلا سنتی

ساخت ویلا به سبک سنتی براساس اصل پرهیز از بیهودگی انجام می‌شود. به این معنی است که هیچ آرایه‌ایی در سبک ساخت ویلا، فقط بخاطر زیبایی نیست، بلکه در عین زیبایی کاربردی هم نیز است هست. به عنوان مثال طراحی پنجره‌های ارسی با شیشه های رنگی برای ویلا در عین حال که زیبا است به تعدیل نور افتاب نیز کمک میکند.

  • وحدت و نظم

ساخت ویلا سنتی بر اساس اصل وحدت در بیشتر معماری ایرانی انجام می‌شود. اصل نظم برگرفته از نظم جهان هستی است که سعی میکند به فضای زیست انسان نظم ببخشد.

  • طراحی ورودی‌ها

ساخت ورودی در ویلای سنتی، یک عنصر کل نسبت به بقیه فضاهای معماری در طراحی ویلا است. ورودی ویلا ارتباط بین بیرون و داخل را هماهنک میسازد.

  • ورود حیاط باز

حیاط در طراحی ویلا سنتی، محیط اطراف ویلا را تشکیل میدهد که بخش مهم طراحی خانه ویلایی به شمار میرود.

  • گنبدسازی
  • طراحان مهرازبنا در طراحی ویلای سنتی از المان گنبد نیز استفاده میکنند. گنبد فقط از نظر زیبایی اهمیت ندارد، بلکه وظیفه  پوشاندن ابعاد بزرگی از فضا را از نظر ایستایی نیز دارد.
  • طبیعت‌گرایی

در ساخت ویلا ایرانی هماهنگی با طبیعت و استفاده کردن از انرژی آن مثل نور و هوا و … و عناصر اصلی آن مثل آب و خاک و گیاه… در نظر گرفته می‌شود.

برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *