عایق کاری دربازسازی

طراحی نما

عایق کاری ازمراحل مهم بازسازی ست که دراین فرایندابتداقسمت هایی که نیازبه تخریب دارند تخریب شده واسیب پذیری ان ازبین میرودبه این صورت که بعدها دچارمشکلاتی همچون نم دهی ونفوذ حشرات نشوداین کاربااستفاده از مواد ومصالح عالی ساختمانی و شیمیایی انجام میشود که قابلیت نفوذ نداشته باشدهمچنین قابل اشتعال نیزنباشد

مدیریت فضاازدیگراصل های بازسازی اپارتمان است دراین بخش باید سعی کنیم که فضا رابیش ازحدنگیریم وحداقل استفاده را ازفضاببریم دراین بخش میتوانیم ازپارتیشن های تاشو استفاده کنیم

رنگ نیزفاکتورمهمی درمدیریت فضادربازسازی ساختمان است به این صورت که استفاده از رنگ روشن فضارابیشترنشان میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *