مقاومت نمای ساختمان

مقاومت نمای ساختمان
شبیه سازی باد و باران در اطراف ساختمان
طراحی مقاومت در برابر هوا در طراحی نمای ساختمان نیاز به دانش کافی در مورد باد و باران در اطراف ساختمان دارد. جریان اطراف ساختمان با حل مدل تلاطم k-ε دو معادله محاسبه می شود. حرکات قطرات باران در میدان باد با در نظر گرفتن نیروهای وارد بر قطرات محاسبه می شود. مسیرهای قطره باران سپس با حل معادلات حرکت محاسبه می شوند.
باد-باران در اطراف ساختمانهای مستطیل شکل با نسبت های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. مسیر قطرات باران برای قطرات در اندازه های مختلف محاسبه می شود. سرعت و جهت برخورد آنها در مکانهای مختلف ساختمان محاسبه می شود. میزان ریزش آب باران و شدت آن بر روی قسمتهای مختلف سطح ساختمان به دست می آید.
اثرات سرعت باد ، شدت بارندگی و هندسه ساختمان بر روی باد-باران بررسی شده است. مشاهده شده است که حرکت قطرات باران کوچکتر (کمتر از 1 میلی متر) به شدت تحت تأثیر جریان محلی اطراف ساختمان است. برای ساختمانهای عریض ، آنها در بالای قسمت جلویی جلو با زاویه بیش از 45 درجه نسبت به افقی ، به سمت بالا جاروب می شوند. میزان برخورد آب باران به صورت جلویی به شدت تحت تأثیر سرعت باد مشاهده می شود. برای همان هندسه ساختمان ، میانگین شدت باران در جلو برای سرعت باد 20 متر بر ثانیه 10 برابر 5 متر بر ثانیه است. مکانهای مختلف در اجرای نما ی ساختمان نیز باران بسیار متفاوتی را تحمل کرده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *