ویلایی چندمنظوره

طراحی ویلا مدرن

حفظ تقارن به نظم کار ماکمک میکند که عنصری مهم در ایجاد یک ساختار دیداری ست طراحی ویلا بایدبه گونه ای باشدکه محرک  افرادباشد واحساسات انان رابرانگیخته کندحس زندگی ،حس قدرت

طراحی باغ ویلابه فضاانرژی میبخشداستفاده ازالمان های مناسب درطراحی باغ ویلاحس پویایی رابه حداکثرمیرساند

طراحی ویلای مدرن بایداحساس تعلق رابه مالک بدهد ،طراحی ویلا بررفتارانسان تاثیردارد  افرادتمایل دارندهمگام باحفظ حریم شخصی فضای بیشتری داشته باشند یک طراحی خوب به افزایش خلاقیت کودک کمک شایانی میکندودرنهایت سلامت روانی افرادرادران محیط تضمین میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *