طراحی و نظارت بر اجرای کارخانه خود را به ما بسپارید - مهراز بنا متخصص در طراحی و اجرای کارخانه

تاسیسات کارخانه

برای تعیین نوع سیستم گرمایشی و سرمایشی سالن باید نیازهای اصلی سالن تولید مشخص گردد.

ممکن علاوه بر گرمایش  سالن های تولید به سرمایش و سرما دهی سالن های تولید در تاسیسات کارخانه یا تنظیم دقیق رطوبت یا گردش دائمی هوا نیز نیاز باشد.

گروه معماری مهراز بنا با طراحی و نظارت بر اجرای کارخانه و شناخت نیازهای کارفرمایان، آماده همکاری با کارفرمایان محترم می باشد.

ویژگی های تاسیسات کارخانه

  • تامین نیاز های گرمایش کارخانه با توجه به ماهیت کار
  • تامین سرمایش و ایجاد آسایش برای کارکنان 
  • تامین آسایش رطوبتی
  • تامین استانداردهای لازم برای سالن های تولید و انبارها در صورت لزوم
  • انعطاف پذیر بودن سیستم تاسیسات برای کاهش و افزایش شدت مورد نیاز یا توسعه در آینده
تاسیسات کارخانه
شاید نیاز داشته باشید این مقاله را نیز بخوانید:

با توجه به ویژگی های مورد نیاز در واحدهای صنعتی و تولیدی و کارخانه ها باید دستگاههایی انتخاب شوند که قابلیت تامین نیازهای این واحدهای صنعتی در طراحی کارخانه و ساخت کارخانه را داشته باشند. 

سیستم گرمایش سالن های بزرگ می تواند شامل گرمایش انبار یا گرمایش سالن صنعتی و … باشد که نقطه مشترک همه آنها فضای بزرگی است که باید با حداقل مصرف انرژی نیازهای گرمایش و سرمایش آنها برآورده شود.

تاسیسات کارخانه

شاید نیاز داشته باشید این مقاله را نیز بخوانید:

سیستم سرمایش و گرمایش واحدهای صنعتی در ساخت کارخانه دارای اجزایی هستند که در داخل سالن، بر روی دیوارها، بر روی سقف ها، فضاهای آزاد خارج و یا در اتاق های تاسیسات نصب می شوند. بر اساس نوع و ظرفیت تاسیسات کارخانه این تجهیزات قابل استفاده و جابجایی و توسعه در قسمت های مختلف می باشند.